Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande med anledning av överenskommelsen i Lausanne

Publicerad Uppdaterad

Regeringen välkomnar varmt de stora framsteg som gjorts i förhandlingarna med Iran.

Överenskommelsen i Lausanne mellan EU3+3 och Iran om nyckelparametrar för en uppgörelse om Irans nukleära program är en hoppingivande signal för en region som brottas med stora utmaningar. Jag uppmanar alla att nu ge sitt fulla stöd till de fortsatta förhandlingarna, så att ett fullständigt avtal kan nås senast 30 juni.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.