Margot Wallström har entledigats, utrikesminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande med anledning av fredsavtalet i Mali

Publicerad · Uppdaterad

Sverige välkomnar att Malis regering, den så kallade Plattformskoalitionen av väpnade grupper och ett antal andra rörelser idag har undertecknat ett avtal för fred och försoning i Mali. Vi uppmanar de parter som inte har skrivit under avtalet att göra det så fort som möjligt, och välkomnar gårdagens parafering av de väpnade grupperna i koalitionen CMA.

Alla parter måste arbeta tillsammans för att genomföra den överenskommelse som nu finns. Det är enbart en politisk lösning som kan få ett slut på konflikten och på befolkningens lidande. Kvinnor måste få en aktiv roll i utformandet av landets utveckling.

Sverige stödjer ansträngningarna för fred, säkerhet och utveckling i Mali. Vårt styrkebidrag om cirka 250 personer till FN:s stabiliseringsinsats MINUSMA bidrar till att skapa stabilitet och skydda civila. MINUSMA har spelar också en viktig roll i fredsförhandlingarna. Vi förblir också en långsiktig partner till Mali genom vårt utvecklingssamarbete, som fokuserar på demokratisk samhällstyrning och hållbar utveckling av naturresurser.

Margot Wallström, utrikesminister