Margot Wallström har entledigats, utrikesminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande av utrikesminister Margot Wallström om förlängt mandat för stabiliseringsinsatsen i Mali

Publicerad

Jag välkomnar att FN:s säkerhetsråd nu har förlängt mandatet för stabiliseringsinsatsen i Mali (MINUSMA) med ytterligare ett år.

MINUSMA:s stöd till den maliska fredsprocessen har varit, och kommer att förbli, mycket viktigt. Insatsen får också en nyckelroll i att stödja genomförande av avtalet för fred och försoning, vilket nu har undertecknats av samtliga större grupper.

Vi gratulerar parterna i konflikten och Algeriets utrikesminister Ramtane Lamamra som har lett medlingen till att ha nått en politisk lösning på konflikten, och Malis president Ibrahim Boubacar Keïta för det ledarskap han visat. Samtliga parter är nu ansvariga för de utfästelser som gjorts och för att genomföra fredsavtalet.

Malis kvinnor måste få en framskjuten plats i genomförandet av avtalet och i den fortsatta försoningsprocessen. Det är utmärkt och viktigt att säkerhetsrådet slår fast genderfrågor som ett övergripande ansvar för MINUSMA.

Det svenska engagemanget för fred och utveckling i Mali, och för att stärka kvinnors rättigheter och representation, fortsätter. Vi bidrar med ca 250 personer till MINUSMA, har ett omfattande utvecklingssamarbete, ger humanitärt bistånd och bidrar med personal och resurser till EU:s insatser i landet.