Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande av utrikesminister Margot Wallström om den kärntekniska överenskommelsen med Iran

Publicerad

Ladda ner:

Sverige välkomnar varmt överenskommelsen i den kärntekniska frågan mellan Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Kina, Ryssland, USA (EU3+3) och Iran. Överenskommelsen är en seger för diplomatin. Jag vill uttrycka min och regeringens djupa uppskattning av den uthållighet och målmedvetenhet som visats av parterna och av EU:s Höga Representant Federica Mogherini och hennes företrädare, som ledare för EU3+3 i förhandlingarna.

Nu gäller det för alla parter att leva upp till sina åtaganden: för Iran att visa att det kärntekniska programmet har uteslutande fredliga syften och för omvärlden att häva sanktioner i enlighet med dagens överenskommelse. Sverige kommer att göra vad som ankommer på oss för detta. 

Det internationella atomenergiorganet IAEA kommer nu att få en nyckelroll för att verifiera att avtalet efterlevs. Sverige ger sitt fulla stöd till IAEA:s viktiga arbete.

I och med överenskommelsen om den kärntekniska frågan har ett strategiskt hinder undanröjts för utvecklingen av omvärldens relationer med Iran. Det finns nu förutsättningar för en fördjupad, men där så behövs även kritisk, dialog med Iran liksom för ökat samarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.