Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Uttalande från Miljödepartementet

Klimat- och miljöminister Åsa Romson kommenterar nytt förhandlingsutkast den 10 december

Publicerad

Idag har det franska ordförandeskapet presenterat ännu ett nytt utkast till avtal på klimatmötet COP21 i Paris. Det här utkastet är renare och innebär på flera sätt steg framåt för förhandlingarna. Länderna visar fortsatt stort förtroende för det franska ordförandeskapet, som hanterar processen på ett mycket bra sätt.

Texten utgör grunden för ett rättsligt bindande avtal. Det är mycket bra. Men samtidigt har vi nu mindre än ett dygn på oss innan mötet planeras sluta. Ska vi lyckas nå ett långsiktigt hållbart avtal som binder alla länder vid ett ambitiöst klimatarbete krävs tuffa kompromisser och hårda prioriteringer.

Det är positivt att målet nu innehåller formuleringar om att vi ska agera för att stanna under 1,5 graders temperaturökning. Det är en tydlig förstärkning mot tidigare. Det är däremot oroande att etappmålen för hur mycket utsläppen i världen ska ha minskat till år 2050 är borttaget. Sverige och EU kommer arbeta aktivt för att få tillbaka tydliga målsättningar i texten. Krav på utsläppsminskningar från internationellt flyg och sjöfart är också borta.

Den femåriga översynen som ska säkra att länders klimatambitioner stärks över tid finns med i avtalstexten och att den finns med nu visar att vi lyckats försvara den i förhandlingarna. Detta är en av Sveriges högst prioriterade frågor.

Arbetet med klimatanpassning i förhandlingarna har varit intensiva och också lyckats komma långt. Det är nu en viktig del av avtalet. Svårigheten för parterna att enas kring skador och förluster (Loss and damage) har i den nya texten tydliga förslag på lösningar. Skador och förluster är fortsatt en av de svåra frågorna för att nå ett avtal.

Vi har i denna version fått tillbaka viktiga skrivningar om avtalets ikraftträdande, efter framgångsrika förhandlingar. Det är centralt att en betydande andel av de globala utsläppen omfattas av avtalet när det ska börja gälla.

Det är oroande att se att flera svåra frågorna alltjämt kvarstår. Det börjar bli väldigt ont om tid. Det som är viktigast att se nu är hur avtalet möjliggör en hög ambition.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.