Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Uttalande från Miljödepartementet

Uttalande av klimat- och miljöminister Åsa Romson rörande ny förhandlingstext under klimattoppmötet

Publicerad

Idag har Frankrike, som ordförande för klimatkonferensen, presenterat ett nytt utkast till klimatavtal för länderna. Förslaget är baserat på de samtal som de medlande ministrarna fört de senaste dagarna.

Jag välkomnar att ordförandeskapet presenterar en kortare och mer koncis text än den som lämnades över till ministrarna i lördags. Texten har också tydliggjort de olika svåra politiska frågorna i förhandlingarna. Sammantaget visar det på framsteg i förhandlingarna och att processen i grunden fungerar väl. Samtidigt är det lång väg kvar tills vi har ett nytt avtal.

De svåra politiska frågor som återstår är inte nya. Vi ministrar vet väl om var konfliktlinjerna ligger och det borgar för att många delegationer har förberett sig för hur man kan lösa dem. Samtidigt behöver man se hela sammanhanget för att nå samsyn då olika länder har olika frågor som de anser är viktigast.

Sverige har stort förtroende för det franska ordförandeskapet, som hittills fört förhandlingarna framåt på ett lovvärt sätt och hållit sig till den tidplan som angetts.

Målet med den nya texten som presenterats är att nå ett ambitiöst och rättvist avtal som binder länderna till ökade klimatambitioner över tid.

Nu påbörjas arbetet med att analysera det nya textförslaget vidare och jag ser fram emot nästa pariskommitté, senare ikväll, där alla länder lämnar sina kommentarer på innehållet i den nya texten.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Genvägar

Läs den nya texten på Klimatkonventionens webbplats.