Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Romson har entledigats, klimat- och miljöminister, vice statsminister

-
Uttalande från Miljödepartementet

Kommentar från Åsa Romson om 2015 års satsningar inom Klimatklivet

Publicerad

Sverige ska bli ett av de första fossilfria välfärdsländerna i världen. Jag är glad över det stora intresset för regeringens investeringsstöd Klimatklivet som kommuner, företag och organisationer visar.

Det stora antalet ansökningar vittnar om ett stort engagemang. Det sjuder i landets företag, kommuner och län. De investeringar som nu kan genomföras väntas sänka utsläppen med 88 000 ton per år eller totalt 1,5 miljoner ton och kan också bidra till andra positiva effekter som nya jobb, bättre hälsa och spridning av teknik. Det är bra för Sverige.

Bakgrund
Naturvårdsverket har tagit emot ca 640 ansökningar på bara ett halvår. De investeringar som beviljats stöd under 2015 uppgår till totalt 690 miljoner kronor och kommer att utgöra viktiga bidrag till att förverkliga ambitionen. Av de totala investeringarna är 39 procent, eller 270 miljoner kronor statligt investeringsstöd. Investeringsstödet går till de åtgärder som ger störst varaktig minskning av utsläpp per investerad krona. Klimatklivet riktar sig till klimatsatsningar i kommuner, företag och organisationer. Bland de 97 ansökningar som fått pengar under 2015 finns bland annat laddstationer, biogasanläggningar, avfall, energieffektivisering, cykelinfrastruktur och konvertering från fossil olja. Dessa projekt bidrar också till minskat fossilberoende i transportsektorn.