Margot Wallström har entledigats, utrikesminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande av utrikesminister Margot Wallström med anledning av den oberoende undersökningspanelens rapport om misstänkta övergrepp i Centralafrikanska republiken

Publicerad

 

Jag liksom många med mig mottog med avsky nyheten förra året om misstänkta sexuella övergrepp mot värnlösa barn i Centralafrikanska republiken, begångna av internationella fredsbevarande trupper som var satta att skydda dem. Den interna hanteringen i FN av ärendet har varit bristfällig och lämnade också mycket i övrigt att önska, inklusive hanteringen av enskilda FN-tjänstemän, som Anders Kompass, som agerat mot missförhållandena.

Sverige välkomnade därför tillsättningen av en oberoende undersökningspanel tidigare i år vars uppgift var att utreda FN:s agerande för att skydda de aktuella barnens rättigheter samt även den interna hanteringen. Panelens rapport har nu kommit och offentliggjorts av FN, vilket är mycket bra.

Jag välkomnar också att panelen dragit slutsatsen att Anders Kompass inte har agerat utanför sitt tjänstemandat.

Sverige har hela tiden betonat vikten av en förutsättningslös och oberoende utredning. Det är av högsta vikt att följa upp dess konkreta rekommendationer för hur hela FN-systemet kan förstärka arbetet mot sexuellt utnyttjande och exploatering i fält. Detta är ett gemensamt ansvar.

Vi måste också, i enlighet med panelens rekommendationer, verka för att FN-systemet återupprättar förtroendet för och självständigheten hos FN:s internrevision och etiska kontor för att värna om att FN:s tjänstemän behandlas korrekt och rättvist. Medlemsstaterna måste också se till att förövarna straffas.