Mikael Dambergs uttalande om CETA

Mikael Dambergs uttalande om frihandelsavtalet mellan EU och Kanada Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA.

- Sverige har varit starka förespråkare av frihandelsavtalet CETA mellan EU och Kanada och välkomnar gårdagens besked att parterna nått en överenskommelse om en slutgiltig text.

- CETA omfattar hela skalan av faktorer som utgör dagens moderna handel och är det mest omfattande avtal parterna någonsin förhandlat. Det kommer bidra till jobb, tillväxt och skapa starkare band mellan våra ekonomier.

- Jag välkomnar att Kommissionen och Kanada har kommit överens om viktiga ytterligare reformer i investeringsdelen av det färdigförhandlade avtalstexten. Genom ändringarna bekräftas staters rätt att lagstifta för att uppnå legitima allmänna ändamål och det förtydligas att en investerare inte kan förvänta sig att en lagstiftning förblir oförändrad.

- Textändringarna innebär också att ett moderniserat system för tvistlösning ska ingå i avtalet i form av en investeringstribunal och en överprövningsinstans. Dessa förändringar ligger i linje med EU:s förslag i TTIP-förhandlingarna och regeringens positioner och förslag. Regeringen vill se ett väl avgränsat investeringsskydd och en reformerad tvistlösningsmekanism också i kommande handelsavtal.

- Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström har gjort ett gott och viktigt arbete med att få det här avtalet i hamn.

Kontakt

Ann Wolgers
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00