Uttalade av utrikesminister Wallström om Nadija Savtjenko och andra olagligen frihetsberövade ukrainska medborgare i Ryssland

Jag uppmanar Ryssland att omedelbart frige Nadija Savtjenko och andra ukrainska medborgare som olagligen och i strid med Minsköverenskommelserna hålls frihetsberövade.

I bilaterala samtal med ryska företrädare och genom EU har vi upprepade gånger framfört att Ryssland omedelbart måste släppa Savtjenko och andra ukrainska medborgare som olagligen hålls frihetsberövade, såsom Oleg Sentsov och Alexander Kolchenko. Genom medarbetare vid vår ambassad i Moskva bevakar vi Savtjenkos rättegång och visar därmed också på vårt starka stöd. Vi uppmanar andra länder att också närvara. Jag betonade Sveriges och EU:s ansträngningar för att få Nadija Savtjenko frigiven när jag mötte hennes syster Vira i Kiev och New York i höstas.

Ryssland måste respektera Ukrainas territoriella integritet och suveränitet och respektera folkrätten. Rätten till en rättvis rättegång är en universell mänsklig rättighet.

Savtjenko har varit olagligen frihetsberövad sedan juni 2014. Dom förväntas falla den 21-22 mars.