Innehållet publicerades under perioden

-
Uttalande från Statsrådsberedningen

Kommentar från statsministern med anledning av händelserna i Turkiet

Publicerad

Läget i Turkiet är allvarligt och fortsatt oroande. Militärkuppen har av allt att döma misslyckats, men läget verkar ännu inte vara helt under den turkiska regeringens kontroll.

Jag förstår att många svenskar i Turkiet känner oro och rädsla i det här osäkra läget. Den svenska regeringen arbetar tillsammans med berörda myndigheter för att ni ska kunna känna er säkra och trygga. Vi har i nuläget inga uppgifter om skadade svenskar, men de som finns i landet uppmanas hålla sig inomhus, höra av sig till anhöriga och hålla sig informerade. UD:s avrådan från alla icke nödvändiga resor till Turkiet kvarstår.

Det som inträffat i Turkiet och det stora antalet dödsoffer är oerhört
beklagligt. Allt våld mot landets demokratiska institutioner måste fördömas. Den konstitutionella ordningen måste respekteras, liksom rättsstatens principer. Militärkupper är inte svaret på politiska problem. Vad som behövs nu är lugn och avhållsamhet från åtgärder som späder på den polarisering som plågat Turkiet under en längre tid.