Sven-Erik Bucht har entledigats, landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Uttalande från Näringsdepartementet

Kommentar från landsbygdsminister Sven-Erik Bucht apropå uppgifter om att den nationella vattenkatastrofgruppen, VAKA, riskerar nedläggning

Publicerad

– VAKA ska inte läggas ner. VAKA fyller en väldigt viktig funktion för svensk krisberedskap och ska så fortsätta att göra, säger Sven-Erik Bucht.

Regeringen återkommer om hur verksamheten ska finansieras på kort sikt, samtidigt pågår ett arbete med hur en långsiktig lösning ska se ut.

VAKA är Livsmedelsverkets nationella vattenkatastrofgrupp som fungerar som ett stöd för i första hand kommuner och dricksvattenproducenter vid kris som rör dricksvatten. VAKA-gruppen består av olika kompetenser som behövs vid en dricksvattenkris och bemannas med experter från kommuner och Livsmedelsverket, t.ex: dricksvattenexperter, miljöinspektörer, brandingenjörer, geohydrologer, kommunikatörer, projektledare.

VAKA-verksamheten har byggts upp och drivits med hjälp av krisberedskapspengar från MSB. Men egentligen får sådana MSB-pengar inte gå till löpande drift. I avvaktan på Dricksvattenutredningen har MSB gjort undantag och har under några år ändå finansierat driften av VAKA.

Dricksvattenutredningen föreslog i sitt slutbetänkande att ansvaret för VAKA ska under en period finnas kvar vid Livsmedelsverket men på sikt ska det övervägas om verksamheten kan knytas närmare kommunerna och dricksvattensektorn.

Utredningen är ute på remiss till den 30 november.

Presskontakt

Maria Soläng
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00