Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande med anledning av säkerhetsrådets ordförandeskapsuttalande om Demokratiska republiken Kongo

Publicerad

Säkerhetsrådet antog den 4 januari ett uttalande som välkomnar den politiska överenskommelsen som undertecknades på nyårsafton i Demokratiska republiken Kongo (DRK).

Sverige välkomnar den breda politiska överenskommelse om vägen till politiska val som uppnåtts i DRK, genom den katolska kyrkans medling. Enligt överenskommelsen ska president Kabila inte söka en tredje mandatperiod, konstitutionen ska inte ändras och val ska hållas under 2017.

Samtliga parter måste nu bidra till genomförandet av avtalet på ett inkluderande sätt. En överenskommelse behöver så snart som möjligt nås om utestående frågor såsom tidtabellen för genomförandet av avtalet och om viktiga uppföljningsmekanismer. Förutsättningar måste ges för både kvinnor och män att effektivt kunna delta i den politiska processen, i enlighet med deras grundläggande fri- och rättigheter inklusive yttrande-, mötes- och demonstrationsfrihet.

Den konstruktiva roll som Afrikanska unionen och regionala aktörer spelar i DRK förblir betydelsefull. Sverige kommer, bilateralt, genom EU och som medlem i FN:s säkerhetsråd fortsätta aktivt verka för en fredlig utveckling och genomförandet av demokratiska val i DRK.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.