Margot Wallström har entledigats, utrikesminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande med anledning av israeliskt beslut att konfiskera privatägd palestinsk mark

Publicerad

Regeringen fördömer gårdagens Knessetbeslut om att illegalt konfiskera privatägd palestinsk mark. Beslutet är en flagrant kränkning av folkrätten och strider emot säkerhetsrådsresolution 2334, och ifrågasätter starkt Israels vilja att nå en tvåstatslösning. Om beslutet genomförs skulle det allvarligt försvåra tvåstatslösningens genomförande. FN, EU och den s.k. Kvartetten (FN, EU, USA, Ryssland) har upprepade gånger uppmanat Israel att upphöra med bosättningspolitiken och i stället verka för en meningsfull fredsprocess.

Kontakt