Uttalande med anledning av israeliskt beslut att konfiskera privatägd palestinsk mark

Regeringen fördömer gårdagens Knessetbeslut om att illegalt konfiskera privatägd palestinsk mark. Beslutet är en flagrant kränkning av folkrätten och strider emot säkerhetsrådsresolution 2334, och ifrågasätter starkt Israels vilja att nå en tvåstatslösning. Om beslutet genomförs skulle det allvarligt försvåra tvåstatslösningens genomförande. FN, EU och den s.k. Kvartetten (FN, EU, USA, Ryssland) har upprepade gånger uppmanat Israel att upphöra med bosättningspolitiken och i stället verka för en meningsfull fredsprocess.

Kontakt

Erik Wirkensjö
Pressekreterare hos utrikesminister Margot Wallström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-3176471
e-post till Erik Wirkensjö