Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande med anledning av Israels beslut gällande bosättningsbostäder på ockuperad mark

Publicerad

Regeringen fördömer kraftigt israeliska tillkännagivanden om planer gällande sammanlagt över 6 000 bosättningsbostäder på ockuperad mark. Bosättningarna utgör en tydlig kränkning av folkrätten och strider mot säkerhetsrådsresolution 2334 som antogs den 23 december 2016 om israeliska bosättningar.

Säkerhetsrådet upprepade då sitt krav på Israel att omedelbart upphöra med alla bosättningsaktiviteter. Frågan diskuterades åter i säkerhetsrådet den 25 januari under Sveriges ordförandeskap. Världssamfundet står enigt i sin syn på bosättningarna som olagliga och ett allvarligt hinder mot tvåstatslösningen. Tillkännagivandena strider också mot den s.k. Kvartettens (FN, EU, USA, Ryssland) uttryckliga rekommendationer till parterna.

Att vissa av bosättningsbostäderna planeras till östra Jerusalem är mycket problematiskt. Redan 1947 fick Jerusalem en särskild rättslig och politisk status av FN som alla länder bör värna. Det är viktigt att inte föregripa resultatet av fredsförhandlingar mellan Israel och Palestina samt att bevara Jerusalems framtida status som gemensam huvudstad för två stater.

Kontakt

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.