Uttalande av Peter Hultqvist med anledning av den tragiska olyckan i Boden

Under krigsförbandsövningen Vintersol inträffade en olycka som ledde till att en soldat miste livet. Det är djupt tragiskt och mina tankar går till den avlidnes anhöriga och kamrater.

Jag vill särskilt framföra ett tack till alla de som deltagit i räddningsinsatsen.

Peter Hultqvist
Försvarsminister