Uttalande om Monusco-resolution

Jag välkomnar att FN:s säkerhetsråd i dag har antagit en resolution som förlänger FN:s fredsbevarande insats, MONUSCO, i Demokratiska Republiken Kongo (DRK). FN-styrkan har en viktig stabiliserande roll i det mycket bräckliga politiska, humanitära och säkerhetsmässiga läge som råder i landet.

Det fruktansvärda dådet mot Zaida Catalán och hennes kollegor, när de utförde sitt FN-uppdrag för fred och säkerhet i DRK, visar på att landets utmaningar fortsatt är enorma.

Mot bakgrund av rapporter om brott mot mänskliga rättigheter och ökande våldsnivåer är det av stor vikt att säkerhetsrådet har enats om att ge insatsen ett robust, ändamålsenligt och uppdaterat mandat med två tydliga prioriteringar: skydd av civila och stöd till den politiska processen.

På svenskt initiativ har säkerhetsrådet också understrukit vikten av att kvinnor ges en röst och att FN stärker sitt arbete för att angripa konflikternas grundorsaker, inklusive behovet av god och demokratisk samhällsstyrning. Säkerhetsrådet är tydligt med att en politisk lösning är nödvändig och att den kongolesiska regeringen bär det yttersta ansvaret för att skydda sin egen befolkning och för säkerheten i landet.

Kontakt

Pezhman Fivrin
Pressekreterare hos utrikesminister Margot Wallström
Telefon 08-405 53 61
Mobil 072-526 68 18
e-post till Pezhman Fivrin