Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande av utrikesminister Margot Wallström

Publicerad

Kemvapenattacken mot civila i Syrien är avskyvärd. Under svensk ledning, tillsammans med nio andra länder i säkerhetsrådet, försökte vi i natt nå enighet kring en resolution om en seriös undersökning av detta illdåd för att ansvariga ska kunna ställas till svars. Vi beklagar att det inte gick att nå enighet bland de permanenta medlemmarna. Vi är redo att fortsätta arbetet.

Det är oklart om robotangreppet i natt är ny amerikansk politik. Det är viktigt att det finns en folkrättslig grund för agerande, men nattens robotattack reser också frågor kring hur detta kan vara förenligt med folkrätten.

Frågan måste därför tillbaka till säkerhetsrådet, som måste ta ansvar för att nå en hållbar politisk lösning. Det finns redan för mycket vapenmakt i Syrien. Det är hög tid att det syriska folket får bestämma över sin framtid.

Presskontakt

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.