Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Uttalande från Statsrådsberedningen

Uttalande av Stefan Löfven i samband med besök på attentatsplatsen den 8 april

Publicerad

Stefan Löfven vid attentatsplatsen
Statsministern besökte idag attentatsplatsen. Därefter gick han Drottninggatan tillbaka till regeringskvarteret Rosenbad och pratade med de människor han mötte längs vägen. Foto: Victor Svedberg/Regeringskansliet

- Idag är en sorgens dag. Hela Sverige sörjer offren för gårdagens fruktansvärda attack. Fyra personer har dött och 15 är skadade.

Målet med den här typen av attacker är att sprida skräck och hat. Under det dygn som gått har Sverige också visat sig från sin bästa sida. Vi har hjälpt varandra, stöttat varandra och öppnat upp våra hem. Det visar att det finns en styrka i Sverige som ingen kan ta ifrån oss.

Säkerhetspolisen och Polisen arbetar dag och natt med att förebygga och förhindra den här typen av dåd. Men tyvärr går det inte att utfästa några garantier mot att det inte kommer att hända. Vi har från regeringens sida genomfört en rad åtgärder för att motverka terrorism och våldsbejakande extremism. Framöver kommer vi att behöva vidta ytterligare åtgärder nationellt såväl som på EU-nivå och internationellt.

Vi ska göra allt i vår makt för att människor ska känna sig trygga i Sverige. Och Sverige står inte ensamt. Kondoleanser kommer in från världens alla hörn, de är med oss och vi med dem.


En minnesceremoni kommer att hållas på måndag den 10 april klockan 12. I samband med det kommer en nationell tyst minut att hållas. Idag sörjer hela Sverige.

Men vi kommer att ta oss igenom detta – tillsammans.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.