Margot Wallström har entledigats, utrikesminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande av utrikesminister Margot Wallström med anledning av gripanden i Turkiet

Publicerad

Regeringen ser mycket allvarligt på gripandet av den svenske människorättsaktivisten Ali Gharavi och den fortsatta häktningen av honom och de andra aktivister som greps i Turkiet den 5 juli. Vi arbetar mycket intensivt med att skapa klarhet kring gripandet och är tydliga med våra förväntningar på Turkiet. Det är vår uppfattning att Gharavi befann sig i Turkiet för att delta i ett fredligt seminarium om internetfrihet och mänskliga rättigheter och vi har uppmanat Turkiet att skyndsamt klargöra grunderna för anklagelserna mot honom. Vi fortsätter att arbeta i nära samarbete med Tyskland.

Regeringen ser med stor oro på utvecklingen i Turkiet, inte minst vad gäller demokrati, respekten för mänskliga rättigheter och rättsstatens principer. Dessa frihetsberövanden är en fortsättning på en längre tid av åtgärder mot representanter för organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter. Ett välmående civilsamhälle, liksom fri media och opposition, är en förutsättning för ett pluralistiskt och demokratiskt samhälle.

Regeringen framför regelbundet sin oro vad gäller utvecklingen i Turkiet till turkiska företrädare i Stockholm och i Ankara. Likaså driver vi i andra sammanhang, inom EU och i Europarådet, att dessa frågor ska uppmärksammas. Vi kommer fortsätta både bilateralt och tillsammans med andra att utöva dessa påtryckningar.

Kontakt

Adriana Haxhimustafa
T.f. pressekreterare hos utrikesminister Margot Wallström
Telefon (växel) 08-405 10 00