Margot Wallström har entledigats, utrikesminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande av utrikesminister Margot Wallström

Publicerad

Regeringen beklagar djupt den senaste utvecklingen i Venezuela, där söndagens val till en så kallad konstituerande församling genomfördes trots omfattande protester och skarp nationell såväl som internationell kritik. Inrättandet av denna nya församling i syfte att skriva om landets grundlag hotar det demokratiskt valda parlamentets ställning och är ingen lösning på den djupa kris landet befinner sig i. Istället har detta förvärrat den politiska splittringen och ytterligare eroderat regeringens politiska legitimitet.

Det är nu av största vikt att Venezuelas regering, med full respekt för mänskliga rättigheter och de legitima demokratiska institutionerna i Venezuela, inriktar sig på att lösa krisen och undviker att situationen eskalerar ytterligare.

EU:s institutioner och medlemsländer är starkt engagerade för demokratin i Venezuela. Jag ställer mig bakom att EU idag i har beklagat det våld, med flera dödsskjutningar, som ägde rum under valet. EU uppmanar också Venezuelas regering att värna om rättssäkerheten och grundläggande demokratiska rättigheter.

Det som nu har skett i Venezuela visar samtidigt att det internationella samfundet måste intensifiera sina ansträngningar för att stoppa den negativa utvecklingen i landet.

Kontakt