Uttalande av utrikesminister Wallström med anledning av uppgifter om nytt nordkoreanskt robottest

Uppgifterna om ett nytt robottest i Nordkorea är mycket oroväckande. Det är ännu oklart om det rör sig om en interkontinental ballistisk robot. Testet är ett brott mot ett antal säkerhetsrådsresolutioner och bidrar till att ytterligare öka spänningarna i regionen. Denna utveckling måste upphöra. Nordkorea uppmanas att inleda en fullständig, verifieringsbar och oåterkallelig nedmontering av sitt kärnvapen- och robotprogram. Frågan bör snarast tas upp av FN:s säkerhetsråd. Den senaste utvecklingen understryker behovet av dialog för en fredlig lösning. Alla parter måste bidra till att ta steg i denna riktning.

Margot Wallström
Utrikesminister