Gustav Fridolin kommenterar att jämlikhetspengen nu fördelas till Sveriges skolor

Det är inte vilken familj du föds i som ska avgöra din framtid, utan din ansträngning i skolan. Sverige hade ett av världens mest jämlika skolsystem, och det ska vi återbygga. Därför investerar vi mer i de skolor och elever som haft det tuffast.

Det är inte vilken familj du föds i som ska avgöra din framtid, utan din ansträngning i skolan. Sverige hade ett av världens mest jämlika skolsystem, och det ska vi återbygga. Därför investerar vi mer i de skolor och elever som haft det tuffast.

Under den förra regeringen skars nästan 10 000 medarbetare bort från skolan. Bara en promille av de statliga pengarna riktades till de skolorna som behövde det mest. Det vänder vi nu. 20 000 nya medarbetare har redan anställts och vi fortsätter öka investeringarna i skolan.

I Skolkommissionen samlade jag profession och forskning. De var tydliga med vad de behöver för att ge alla elever mer kunskaper: jämlikhet och ett starkt skolsystem. Redan i år börjar vi genomföra Skolkommissionens förslag, och detta är ett steg i det.

Resurser är såklart ingen mirakelkur. Det krävs starkt ledarskap för att använda resurserna rätt. Men utan resurser är det svårt att ge mer tid eller extra stöd till den eleven som behöver. Därför ska vi satsa mer på skolan, och särskilt på de skolor där många elever kommer och inte har lika mycket med sig hemifrån. Så bygger vi jämlikhet i skolan.