Uttalande av utrikesminister Margot Wallström om utvecklingen i Turkiet

Utvecklingen i Turkiet är mycket oroande och den negativa trend vi sett under flera år har på senare tid accelererat. Sverige arbetar oupphörligt för att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna i Turkiet. Sverige driver sedan länge en engagemangspolitik med Turkiet. Dialogen med turkiska företrädare har allt mer innehållit kritiska budskap gällande den negativa utvecklingen beträffande respekten för mänskliga rättigheter och rättsstatens principer. Regeringen avser fortsätta att i kontakter med turkiska företrädare, både i Stockholm och i Turkiet, framföra våra tydliga synpunkter beträffande utvecklingen. Ett sådant budskap är att Sverige understryker vikten av att åtgärder mot terrorism inte får inskränka grundläggande fri- och rättigheter.

Den senaste tidens utveckling gällande respekten för mänskliga rättigheter och rättsstatens principer, inte minst beträffande frihetsberövade oppositionspolitiker, journalister och människorättsförkämpar, har bidragit till en ökad oro över utvecklingen. Den ger också skäl till ett fördjupat engagemang både bilateralt och genom EU.

Läs MR-rapporten om Turkiet

Bilateralt fortsätter vi att arbeta genom stöd till aktörer som verkar inom det allt mer krympande demokratiska utrymmet. Den negativa utveckling vi sett de senaste åren beträffande respekten för mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Turkiet stärker vår övertygelse att det är inom dessa områden vi fortsatt bör fokusera vårt stöd. Formerna för detta och vilka våra samarbetspartners är ses kontinuerligt över.

Regeringen är även drivande inom EU när det gäller vikten av att också EU samlat för fram sin syn på situationen i Turkiet. Även inom andra multilaterala fora, såsom Europarådet, arbetar vi på liknande sätt. Relationen mellan Turkiet och EU kommer att förändras om nuvarande negativa utveckling fortgår. Sverige avser verka för att situationen i Turkiet snarast diskuteras mellan EU:s utrikesministrar.

Den senaste tiden har två fall av frihetsberövade svenska medborgare fått uppmärksamhet i media. Allt det vi gör syns inte utåt – det som avgör vad vi gör och säger är hela tiden vad vi tror gagnar varje fall bäst.

När det gäller den frihetsberövade Ali Gharavi har UD sedan gripandet arbetat intensivt med fallet. Vi förutsätter att Turkiet släpper Ali Gharavi om inte grunden för anklagelserna kan klargöras.

UD har begärt att få träffa den svenska medborgare som frihetsberövats i Barcelona, Spanien. Grunden för hans häktning är en internationell arresteringsorder från Turkiet. UD har säkerställt att han har en advokat och arbetar för att klargöra anklagelserna.

UD får också många frågor om vårt konsulära arbete generellt. Fler än 200 svenskar sitter i dag frihetsberövade utomlands. Även som turist eller tillfälligt boende i ett annat land omfattas man av den lag och det rättssystem som finns i det landet. Ändå finns det vissa möjligheter för Sverige att ha en viss roll. Skulle man gripas av polis utomlands har man till exempel rätt att kontakta sitt lands ambassad. Vi kan genom vår ambassad eller konsulat på plats bevaka att den frihetsberövade får en offentlig försvarare och begära att få besöka personen i fängelset. Vi kan också – om den som blivit gripen vill det - kontakta anhöriga. Att ge råd och stöd till svenskar i nödsituationer är en central uppgift för våra ambassader.

Även om inte kan lägga oss i ett annat lands rättsprocesser, kan vi bevaka att en process sköts enligt allmänna rättsprinciper. I kontakter med det aktuella landet kan vi ställa frågor eller påpeka brister. I undantagsfall, om vi har anledning att tro att processen inte går rätt till, kan vi be att få närvara vid rättegångar. Självklart blir det här svårare när det handlar om länder som inte lever upp till rättsstatens principer och inte delar våra grundläggande värderingar. En annan faktor som ibland komplicerar i konsulära ärenden är dubbelt medborgarskap. Det kan till exempel leda till att Sverige inte får tillträde eller information om en svensk som hamnat i en nödsituation.

Kontakt

Dan Lundqvist Dahlin
Pressekreterare hos Stefan Löfven
Telefon Telefon (växel): 08-405 10 00
Mobil Mobil: 072-553 66 29
e-post till Dan Lundqvist Dahlin