En skriftlig kommentar från statsminister Stefan Löfven med anledning av regeringens genomgång av informationshanteringen kring Transportstyrelsen

Som jag informerade om förra veckan så har jag initierat en noggrann genomlysning av informationshanteringen inom Regeringskansliet i samband med händelserna på Transportstyrelsen. Det arbetet ska bedrivas skyndsamt men noggrant för att få en bra helhetsbild. Så snart genomlysningen är klar så kommer regeringen att redogöra för den och vilka åtgärder som behöver vidtas.

Alla riksdagens partier är eniga om att den uppkomna situationen är allvarlig. Delar av materialet är hemligt med hänsyn till rikets säkerhet och det är därför viktigt att det behandlas på ett korrekt sätt.