Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande av utrikesministern om Nordkoreas senaste robottest

Publicerad

Nordkoreas senaste robottest över japanskt territorium är en allvarlig utveckling och en uppenbar provokation. Vi delar särskilt Japans oro.

Det är mycket angeläget att FN:s säkerhetsråd genast samlas för att diskutera den senaste utvecklingen.

Vi uppmanar Nordkorea att avstå från ytterligare provokativa handlingar. Nordkorea bör omedelbart fullgöra sina internationella förpliktelser och inleda en fullständig, verifierbar och oåterkallelig avveckling av sitt kärnvapen- och robotprogram.

Det är nu viktigare än någonsin att vidta åtgärder för att minska spänningarna och risken för missförstånd och misstag.

Kontakt

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.