Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande om situationen i Guatemala

Publicerad

Uttalande av utrikesminister Margot Wallström och minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin.

Regeringen beklagar beslutet om utvisning av kommissionären för den Internationella kommissionen mot straffrihet i Guatemala, Iván Velásquez, som togs av landets president Jimmy Morales i söndags. Kommissionen har under Iván Velásquez starka och aktiva ledarskap haft en central roll i ansträngningarna att motverka korruption och stärka rättssäkerheten i det guatemalanska samhället.

Sverige är den andra största givaren till kommissionen CICIG, vars arbete idag framhålls som en förebild i regionen och globalt. Stödet till CICIG är en central komponent i det svenska utvecklingssamarbetet med Guatemala, som bland annat syftar till att stärka det civila samhället i landet och främja en stärkt demokrati och ökad respekt för mänskliga rättigheter.

Det är av största vikt att Guatemalas regering värnar om rättssäkerheten och grundläggande demokratiska principer i detta läge. Vi står enade med stora delar av det internationella samfundet i vår intention att fortsätta att stödja de demokratiska krafterna i Guatemala och att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.