Uttalande om situationen i Guatemala

Uttalande av utrikesminister Margot Wallström och minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin.

Regeringen beklagar beslutet om utvisning av kommissionären för den Internationella kommissionen mot straffrihet i Guatemala, Iván Velásquez, som togs av landets president Jimmy Morales i söndags. Kommissionen har under Iván Velásquez starka och aktiva ledarskap haft en central roll i ansträngningarna att motverka korruption och stärka rättssäkerheten i det guatemalanska samhället.

Sverige är den andra största givaren till kommissionen CICIG, vars arbete idag framhålls som en förebild i regionen och globalt. Stödet till CICIG är en central komponent i det svenska utvecklingssamarbetet med Guatemala, som bland annat syftar till att stärka det civila samhället i landet och främja en stärkt demokrati och ökad respekt för mänskliga rättigheter.

Det är av största vikt att Guatemalas regering värnar om rättssäkerheten och grundläggande demokratiska principer i detta läge. Vi står enade med stora delar av det internationella samfundet i vår intention att fortsätta att stödja de demokratiska krafterna i Guatemala och att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna.