Margot Wallström har entledigats, utrikesminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande av Margot Wallström med anledning av Nordkoreas senaste robotuppskjutning

Publicerad

Sverige fördömer Nordkoreas senaste robotuppskjutning. Att den igen skedde över Japans territorium är en särskilt allvarlig utveckling som ytterligare ökar spänningarna. Vi delar den oro som finns hos Japan och länderna i regionen.

Det är angeläget att FN:s säkerhetsråd idag samlas. Säkerhetsrådets enighet är grundläggande för att det internationella samfundet ska kunna fortsätta att svara kraftfullt och samlar. Det är särskilt viktigt att alla länder nu fullt ut genomför de sanktioner säkerhetsrådet har beslutat.

Nordkorea bör omedelbart fullgöra sina internationella förpliktelser och inleda en fullständig, verifierbar och oåterkallelig avveckling av sitt kärnvapen- och robotprogram.