Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande av utrikesministern med anledning av krisen i delstaten Rakhine, Myanmar

Publicerad

På Sveriges och Storbritanniens initiativ höll säkerhetsrådet idag ett extrainsatt möte med anledning av krisen i delstaten Rakhine, Myanmar. De senaste veckorna har situationen ytterligare förvärrats, nära 400 000 människor har tvingats fly till Bangladesh. Enligt UNICEF är 80 procent kvinnor och barn.

Jag är förfärad över det fortsatta våldet och rapporter om övergrepp och kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Uppgifter om oproportionerlig och onödigt överdriven våldsanvändning från militär och säkerhetsstyrkor är djupt oroande. Detta måste upphöra. Humanitärt stöd måste tillåtas nå de som är i behov av skydd och hjälp. Som alltid i kriser och konflikter finns kvinnor och barn bland dem som lider mest.

Grundliga, oberoende granskningar av kränkningarna och övergreppen av de mänskliga rättigheterna måste tillåtas och ansvariga personer ställas till svars. Undersökningskommissionen, som etablerats av FN:s råd för mänskliga rättigheter, måste ges tillgång till området och möjlighet att träffa de människor som berörs.

För en långsiktig lösning måste konfliktens grundorsaker hanteras. Den rådgivande kommissionen om Rakhine, ledd av Kofi Annan, har presenterat viktiga rekommendationer. Myanmars regering bör genast genomföra dessa rekommendationer och Sverige står redo att stödja regeringen i detta arbete.

Jag välkomnar generalsekreterarens ledarskap och hans brev till säkerhetsrådets medlemmar den 2 september i vilket ett aktivt arbete för att förhindra ytterligare lidande i Rakhine uppmanas och att ökade ansträngningar görs för att förhindra en ytterligare eskalering av krisen. Sverige bidrog idag till att säkerhetsrådet fördömde våldet i Rakhine som tvingat hundratusentals på flykt, uppmanade till omedelbar nedtrappning av våldet och påtalade vikten av att humanitärt bistånd kommer hela befolkningen till del utan åtskillnad. Sverige kommer fortsätta verka för att säkerhetsrådet fortsätter att bevaka utvecklingen i Rakhine.

 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.