Margot Wallström har entledigats, utrikesminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Uttalande från Utrikesdepartementet

Uppdaterat uttalande av Margot Wallström med anledning av FN-rapport om Dag Hammarskjölds död

Publicerad

Vi välkomnar Othmans rapport och generalsekreterarens rekommendationer för vägen framåt. Sverige förbereder nu framtagandet av en ny resolution som kommer att presenteras i generalförsamlingen under hösten för att omhänderta rekommendationerna och staka ut nästa steg.

Medlemskapet i FN:s säkerhetsråd är en viktig plattform för Sverige, men FN:s generalförsamling är den naturliga arenan för denna resolution. Dels därför att händelserna 1961 inte är att betrakta som ett hot mot internationell fred och säkerhet, dels för att till skillnad från säkerhetsrådet är FN:s samtliga 193 medlemsstater representerade i generalförsamlingen och det är där vi kan få största möjliga stöd för resolutionen.

Den viktigaste slutsatsen Othman drar är att det är rimligt att tro att en attack eller ett hot förorsakade kraschen. Detta förtjänar givetvis en noggrann fortsatt utredning.

Othman drar också slutsatsen att det fortsatt finns hemligstämplad information relevant för fallet i några underrättelse- och säkerhetstjänstsarkiv och att bristande tillgång till all relevant dokumentation är det största hindret mot att slutligen utröna vad som hände.

Vi uppskattar medlemsstaternas ansträngningar för att tillgängliggöra information. Samtidigt kvarstår en hel del arbete. Vi uppmanar alla medlemsstater att tillgängligöra all relevant dokumentation gällande ärendet och upphäva eventuell sekretess eller på annat sätt möjliggöra tillgång till hemligstämplad information, då det nu gått mer än 50 år sedan händelsen. Givetvis måste FN göra detsamma med sina egna arkiv.

Vi stödjer också Othmans och generalsekreterarens rekommendation att relevanta medlemsstater uppdras utse seniora oberoende ämbetsmän att genomföra interna översyner av underrättelse-, säkerhetstjänster-, och försvarsarkiv för att klargöra huruvida ytterligare relevant information existerar.

FN och alla dess medlemsstater måste nu göra allt som kan göras för att utröna vad som faktiskt hände med flyg SE-BDY. Det är vi skyldiga familjerna till de som gick bort för 56 år sedan, FN som en organisation och alla de som idag arbetar i Dag Hammarskjölds anda.