Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande av utrikesminister Margot Wallström

Publicerad

President Trumps tal innehåller flera delar om USA:s nya Iranpolitik som vi behöver studera närmare och ta ställning till. Jag noterar dock att hans besked i nuläget inte påverkar överenskommelsen, som fortsatt är giltig. IAEA har nyligen bekräftat att Iran lever upp till sina åtaganden, vilket den svenska regeringen har välkomnat.

Frågan kommer att diskuteras på EU:s utrikesministermöte den 16 oktober. EU har konsekvent visat stark enighet i vårt stöd till överenskommelsen och dess fortsatta genomförande.

Det är nu viktigt att överenskommelsen fortsätter att implementeras och att samtliga parter fullföljer sina åtaganden. Sverige har under de senaste veckorna framfört detta till berörda parter, inklusive USA och Iran. Vi kommer att fortsätta driva fram det budskapet.

Den kärntekniska överenskommelsen mellan Iran och P5+1, JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action), innebär att Iran kraftigt begränsar sitt kärntekniska program och tillåter ingående inspektioner från IAEA, i utbyte mot omfattande sanktionslättnader.

Överenskommelsen är ett stort framsteg för diplomati och fredlig konfliktlösning. Under förutsättning att JCPOA genomförs innebär det att hotet om iransk kärnvapenutveckling är avvärjt, under de femton år som överenskommelsen gäller. Därmed minskar också spänningar i regionen och risken för väpnad konflikt.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.