Libyen i FN:s säkerhetsråd idag

Ingen kan lämnas oberörd av de fruktansvärda bilderna från slavhandeln med afrikanska flyktingar och migranter i Libyen. Frågan kommer att diskuteras vid ett extrainsatt möte i FN:s säkerhetsråd idag.

Sveriges budskap vid dagens möte kommer att vara skarpt. Detta omänskliga sätt att behandla människor hör inte hemma i vår tid. Sverige fördömer det i starkast möjliga ordalag.

Detta är ytterligare ett exempel på hur konfliktsituationer leder till kränkningar och grova övergrepp av mänskliga rättigheter och skapar grogrund för människohandel. Det är därför Sverige, som medlem av säkerhetsrådet, ger sitt fulla stöd till den FN-ledda fredsprocessen i Libyen. Vi kräver att libyska myndigheter måste ta sitt ansvar för att förhindra att handeln med människor fortgår. Även omvärlden måste agera, på kort sikt för att bidra till en förbättrad situation för flyktingar och migranter i Libyen, på längre sikt för att bidra till stabilitet och utveckling i både ursprungsländer och transitländer som Libyen. Sverige förordar att FN undersöker förekomsten av slavhandel i Libyen. Vi utesluter inte sanktioner för att komma åt människosmugglingen.

Slaveri är alltid förbjudet och misstankar om slaveri måste utredas och lagföras. Alla stater har en skyldighet att förebygga, stävja och kriminalisera slaveri.

Bakgrund svenskt stöd

Sverige är en av de största givarna av humanitärt stöd till Libyen: stödet uppgår till 21 miljoner kr hittills i år. Vi är även bland de största givarna till UNHCR och IOM, som arbetar med att förbättra situationen för migranter och flyktingar i Libyen.