Margot Wallström har entledigats, utrikesminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande av utrikesminister Margot Wallström med anledning av omröstning i FN:s generalförsamling om resolution gällande Jerusalem

Publicerad

Idag genomfördes en omröstning i FN:s generalförsamling om en resolution gällande Jerusalem. Omröstningen var viktig eftersom den avsåg att än en gång bekräfta Jerusalems särskilda status. Sverige röstade ja och vi välkomnar att en klar majoritet av FN:s 193 medlemsstater gjorde detsamma.

Sveriges röst för resolutionen är en röst för folkrätten och för freden. FN gav redan 1947 Jerusalem en särskild rättslig och politisk status. Frågan om stadens status kan enbart lösas genom förhandlingar mellan Israel och Palestina, baserat på folkrätten. EU har tydligt bekräftat sin syn på Jerusalem som en slutstatusfråga och en framtida huvudstad för två stater. I dessa oroliga tider är det än viktigare att Sverige fortsätter att stå upp för den internationella regelbaserade ordningen, vilket Sverige gör i alla sammanhang.

Jag hoppas att den senaste tidens stora uppmärksamhet kring frågan kan leda till att behovet av en tvåstatslösning åter sätts i strålkastarljuset. Vårt mål är fortsatt två stater, Israel och Palestina, som lever sida vid sida i fred och säkerhet och med Jerusalem som huvudstad för båda stater. Ett aktivt engagemang från länderna i regionen och omvärlden är nödvändigt för att driva frågan framåt. FN har en central roll att spela i detta arbete.