Uttalande av utrikesminister Margot Wallström med anledning av avrättad svensk medborgare i Irak

Det är med bestörtning jag har nåtts av informationen att en frihetsberövad svensk medborgare har avrättats i Irak. Dödsstraffet är ett omänskligt, grymt och oåterkalleligt straff. Sverige och övriga EU fördömer dess tillämpning i alla dess former.

Vi har vid upprepade tillfällen genom åren tydligt och på alla nivåer protesterat mot att vår medborgare dömts till döden. Vi har vädjat till Irak att inte verkställa påföljden utan istället omvandla den till fängelse. Jag tog själv upp frågan under mitt besök i Irak i november 2015.

Mannen, som även var medborgare i Irak och boende där, dömdes 2010 av irakisk domstol till döden för terroristbrott. Sveriges ambassad i Bagdad har regelbundet besökt mannen och stått i kontakt med hans familj och advokat.

Iraks ambassadör är uppkallad till UD under fredagen. Sveriges ambassadör i Irak kommer att framföra våra protester i Bagdad.