Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Uttalande från Miljödepartementet

Kommentar från miljöminister Karolina Skog om EU-kommissionens nya plaststrategi

Publicerad

Den 16 januari 2018 presenterade EU-kommissionen sin plaststrategi för EU. Strategin ska leda till en ökad återvinning av plast, minskade utsläpp av mikroplast och minskad nedskräpning. Den har också som mål att minska användningen av fossil råvara vid plastproduktion.

Jag välkomnar att kommissionen tagit fram en EU-gemensam strategi för plast. Det är bråttom att minska de negativa miljöeffekterna från plast och frågan är högt prioriterad av mig och av den svenska regeringen. Strategin behandlar många viktiga områden.

Jag ser särskilt positivt på att strategin innehåller förslag som kommer att begränsa den avsiktliga användningen av mikroplaster i kosmetika och andra produkter, vilket är en fråga som Sverige har drivit på för. Nu efterlyser jag snabba och konkreta åtgärder från EU-kommissionen.

Jag skrev nyligen ett brev tillsammans med Frankrikes statssekreterare för miljö, Brune Poirson, till EU-kommissionen. I brevet lyfte vi bland annat vikten av att EU tar ansvar för att det plastavfall som exporteras utanför EU:s gränser materialåtervinns på ett sätt som är säkert för människors hälsa och miljön. Kommissionen beskriver i sin strategi vikten av internationella åtgärder men vi väntar nu på konkreta förslag.

Regeringen analyserar nu vidare de olika förslagen i plaststrategin.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.