Margot Wallström har entledigats, utrikesminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande av utrikesministern med anledning av möte om Nordkorea i FN:s säkerhetsråd

Publicerad

Vi välkomnar samtalen mellan Nord- och Sydkorea i Panmunjom. Mot bakgrund av dessa samtal har Sverige tillsammans med Polen begärt att säkerhetsrådet idag har ett möte om Nordkorea. Det är viktigt att säkerhetsrådet nära följer utvecklingen och behåller Nordkorea högt på agendan, samt ger stöd till ansträngningar som syftar till avspänning och fredlig konfliktlösning.