Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande av utrikesministern med anledning av möte om Nordkorea i FN:s säkerhetsråd

Publicerad

Vi välkomnar samtalen mellan Nord- och Sydkorea i Panmunjom. Mot bakgrund av dessa samtal har Sverige tillsammans med Polen begärt att säkerhetsrådet idag har ett möte om Nordkorea. Det är viktigt att säkerhetsrådet nära följer utvecklingen och behåller Nordkorea högt på agendan, samt ger stöd till ansträngningar som syftar till avspänning och fredlig konfliktlösning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.