Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande av utrikesminister Margot Wallström med anledning av dödsdomen mot Ahmadreza Djalali

Publicerad

Sverige kräver att dödsdomen mot Ahmadreza Djalali inte verkställs, och har tillsammans med övriga EU vid upprepade tillfällen tydligt protesterat mot straffet. Detta återupprepas idag till iranska företrädare på hög nivå. Sveriges hållning vad gäller dödsstraffet är väl känd. Det är ett omänskligt, grymt och oåterkalleligt straff. Sverige och övriga EU fördömer dödsstraffets tillämpning i alla dess former.

Med anledning av uppgifterna om att dödsdomen har fastställts har Irans ambassadör idag kallats till UD.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.