Margot Wallström har entledigats, utrikesminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande av utrikesminister Margot Wallström med anledning av dödsdomen mot Ahmadreza Djalali

Publicerad

Sverige kräver att dödsdomen mot Ahmadreza Djalali inte verkställs, och har tillsammans med övriga EU vid upprepade tillfällen tydligt protesterat mot straffet. Detta återupprepas idag till iranska företrädare på hög nivå. Sveriges hållning vad gäller dödsstraffet är väl känd. Det är ett omänskligt, grymt och oåterkalleligt straff. Sverige och övriga EU fördömer dödsstraffets tillämpning i alla dess former.

Med anledning av uppgifterna om att dödsdomen har fastställts har Irans ambassadör idag kallats till UD.