Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Uttalande från Utrikesdepartementet

Säkerhetsrådet samlas på begäran av Sverige och Kuwait för att diskutera genomförandet av resolutionen om den humanitära situationen i Syrien

Publicerad

Uttalande av utrikesminister Margot Wallström

Jag välkomnar att FN:s generalsekreterare svarat ja till Sveriges och Kuwaits förfrågan att uppdatera FN:s säkerhetsråd den 12 mars om genomförandet av säkerhetsrådsresolution 2401. I resolutionen kräver ett enhälligt säkerhetsråd eldupphör i hela Syrien för att möjliggöra att nödhjälp når behövande och att medicinska evakueringar kan genomföras. Mötet på måndag kommer att äga rum två veckor efter resolutionens antagande och jag förväntar mig att FN vid mötet uppdaterar rådet om resolutionens genomförande och presenterar förslag på åtgärder som behöver vidtas.

Parterna och de med inflytande över parterna måste göra betydligt mer för resolutionens genomförande. Sverige fortsätter att driva ett intensivt diplomatiskt arbete i såväl New York som i huvudstäder runt om i världen för att bidra till detta mål. Vi vänder på varje sten.

Jag välkomnar FN:s och dess partnerorganisationers ansträngningar för att humanitär hjälp ska nå de behövande. Det faktum att medicinsk utrustning denna vecka avlägsnats ur konvojer av de syriska myndigheterna är inte bara djupt upprörande, utan strider även mot folkrätten.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.