Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande av Margot Wallström till stöd för Storbritannien

Publicerad

Jag har i kväll talat med min brittiske kollega Boris Johnson och framfört mitt helhjärtade stöd. Jag framhöll att Sverige tydligt har fördömt användningen av nervgift mot Sergej Skripal, hans dotter och andra civila på brittisk mark. Jag uttryckte ännu en gång vår solidaritet med Storbritannien som EU-partner och nära vän till Sverige.
Från svensk sida har vi noterat premiärminister Theresa Mays bedömning att nervgiftet ifråga är av en typ som utvecklats som ett kemiskt vapen i Sovjetunionen och senare övertagits av Ryssland, och att rysk inblandning i dådet ter sig som högst sannolik. Vi har också varit tydliga med att all användning av kemiska vapen är oacceptabel.
Vi har vidare stött Storbritanniens begäran att frågan ska behandlas i FN:s säkerhetsråd i dag. Vi ställer oss också bakom det brittiska kravet att Ryssland måste förklara hur detta nervgift kunde komma att användas vid mordförsök i Storbritannien.
Det är nu centralt att de ansvariga för detta dåd ställs till svars.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.