Margot Wallström har entledigats, utrikesminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Uttalande med anledning av årsdagen av mordet på Zaida Catalán

Publicerad

Uttalande av statsminister Stefan Löfven och utrikesminister Margot Wallström.

12 mars 2018

För ett år sedan idag försvann Zaida Catalán och Michael Sharp i Demokratiska Republiken Kongo (DRK) där de arbetade som sanktionsexperter för FN. De hittades senare brutalt mördade.

Det var en djup förlust. Zaida Catalán arbetade för att göra världen bättre, mer rättvis och jämlik. Innan hennes internationella karriär var hon bland annat språkrör i Miljöpartiets ungdomsförbund. Vi minns hennes insatser, smittande energi och orubbliga engagemang.

Den svenska regeringen har sedan dag ett drivit på för att klargöra omständigheterna kring morden och verkat för att de skyldiga ställs till svars. Vi stöttar FN:s ansträngningar med att följa upp och utreda händelsen.

Vi gör allt vi kan för att se till att det som Zaida och Michael råkade ut för aldrig ska hända igen. Vi arbetar därför med att förbättra säkerheten för experter kopplade till FN:s sanktionskommittéer. Sverige lyckades införa ett nytt kriterium i sanktionsregimen för DRK gällande just sanktionsexperters säkerhet. FN har under det gångna året sett över rutinerna för sanktionsexperternas säkerhet i fält, och vi kommer att noga följa att konkreta åtgärder vidtas. Den 8–9 mars hölls ett seminarium med sanktionsexperter på utrikesdepartementet. Dessutom fortsätter vi att inom FN och EU verka i Zaida och Michaels anda för mänskliga rättigheter och demokratisk utveckling i DRK.

Regeringen kommer inte att släppa den här frågan. Vi är fast beslutna att se till att rättvisa skipas. Om ytterligare åtgärder är nödvändiga i FN för att får svar på vad som hänt, kommer vi att kräva det. Vi måste vända på alla stenar. Vi kommer också fortsätta att följa upp sekretariatets arbete med att säkerställa skydd för sanktionsexperter i framtiden, så att de kan fortsätta sitt viktiga arbete i fredens tjänst. Det är vi skyldiga Zaida och Michael.