Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande av utrikesminister Wallström med anledning av situationen i Syrien

Publicerad

Konflikten i Syrien har pågått i mer än sju år och vi har sett fruktansvärda övergrepp, våld och en brist på respekt för internationell rätt av de stridande parterna. Detta gäller i synnerhet den syriska regimen och dess allierade. Hundratusentals människor har dödats, miljoner tvingats på flykt, familjer har splittrats och liv har slagits i spillror. Skolor och sjukhus har förstörts. Den syriska regimen har systematiskt förhindrat att humanitära hjälpsändningar når fram till miljontals av de mest behövande människorna i landet. Kemiska vapen har använts vid upprepade tillfällen. FN-utredningar har slagit fast att den syriska regimen och Daesh legat bakom attacker med kemiska vapen. Omvärldens fördömande och krav på ansvarsutkrävande har fallit för döva öron. Det är djupt olyckligt att FN:s säkerhetsråd inte kunnat enas kring ett kraftfullt politiskt agerande för att få ett stopp på konflikten.

Under helgen nåddes vi av nya uppgifter om en attack med kemiska vapen i Douma, östra Ghouta. All användning av kemiska vapen är djupt omänsklig och strider mot folkrätten. Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW) har till uppgift att utreda om kemiska vapen har använts i enskilda fall. En sådan utredning har inletts av OPCW efter helgens händelser i Douma. Ett team finns i Syrien för att försöka ta prover för vidare analys. Sverige har som medlem i säkerhetsrådet arbetat hårt för att rådet ska enas kring en resolution för att återupprätta en utredningsmekanism som också identifierar vem som ligger bakom användningen av kemiska vapen och därmed kan utkräva ansvar. Vid säkerhetsrådets möte under tisdagen stoppade Ryssland återigen upprättandet av en sådan mekanism. Sverige sökte vid mötet överbrygga motsättningarna som finns i rådet, men trots stöd i medlemskretsen för våra ansträngningar saknades politisk vilja att gå vidare enligt Sveriges förslag. Vi kommer att fortsätta våra ansträngningar. Kemvapenanvändning kan inte mötas med straffrihet.

Vi delar den frustration som många känner kring omvärldens oförmåga att stoppa våldet och övergreppen. All användning av kemvapen strider mot folkrätten. Det är FN och säkerhetsrådet som, på folkrättslig grund, bär det primära ansvaret att agera mot det påstådda användandet av kemvapen.

Det råder inget tvivel om att det inte finns någon militär lösning på konflikten. Den enda vägen framåt för en hållbar fred i Syrien är en FN-ledd politisk process för att nå en fredlig lösning. Våra ansträngningar för detta fortsätter trots det svåra läget. Det är vi skyldiga det syriska folket.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.