Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande av utrikesminister Margot Wallström med anledning av att president Trump beslutat att USA lämnar den kärntekniska överenskommelsen (JCPOA) med Iran

Publicerad

Det står nu klart att president Trump beslutat att USA lämnar den kärntekniska överenskommelsen (JCPOA) med Iran. President Trumps beslut är djupt beklagligt. Det riskerar att allvarligt undergräva den internationella freds- och säkerhetsarkitekturen. Beslutet riskerar även att få negativa återverkningar på det globala icke-spridningsarbetet. Regeringen kommer nu att närmare studera och analysera effekterna av beslutet bilateralt, inom EU och i FN:s säkerhetsråd. President Trumps besked om att införa nya sanktioner är särskilt bekymmersamt. Det är dock för tidigt att avgöra dess fullständiga konsekvenser.

Tillsammans med EU, står vi fortsatt enat i vårt fulla stöd till överenskommelsen och dess genomförande. Sverige och EU kommer att verka för att bevara JCPOA. Det är nu viktigt att överenskommelsen fortsätter att respekteras och att Iran fortsatt fullföljer sina åtaganden. Det finns också ett starkt EU-stöd för en bred och nära relation med Iran, inklusive i frågor om situationen för mänskliga rättigheter. Det handlar om att göra det som bäst gynnar de goda krafterna i Iran och som ger bäst resultat. Parallellt ser vi med oro på Irans ballistiska robotprogram. Detta måste dock hanteras separat från JCPOA.

Den kärntekniska överenskommelsen från 2015 förhandlades i över tio år och utgör en av vår tids större framgångar för diplomati, fredlig konfliktlösning, förebyggande av väpnad konflikt, nedrustning och icke-spridning av kärnvapen. JCPOA har även endosserats av FN:s säkerhetsråd. Under förutsättning att JCPOA genomförs innebär det att hotet om iransk kärnvapenutveckling är avvärjt under den tid som överenskommelsen gäller. IAEA har nyligen bekräftat att Iran lever upp till sina åtaganden, vilket den svenska regeringen och EU har välkomnat. Genom överenskommelsen minskar också spänningar i regionen och risken för väpnad konflikt.

Det finns för närvarande ingen alternativ plan. I en tid av konflikter i Mellanöstern måste vi undvika ytterligare osäkerhet och polarisering. Det internationella samfundet behöver ta konstruktiva steg för att minska spänningarna och finna politiska lösningar på pågående konflikter.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.