Margot Wallström har entledigats, utrikesminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande av utrikesminister Margot Wallström med anledning av att regeringen har ombetts att kalla hem Sveriges ambassadör i Guatemala

Publicerad

Guatemala har ombett regeringen att kalla hem vår ambassadör i landet, Anders Kompass. Detta är mycket olyckligt. Vi kommer nu att söka ytterligare förklaringar från Guatemalas regering och därefter ta ställning till en handlingslinje. Regeringen kommer i detta fall, liksom i andra liknande, att vara återhållsam med kommentarer. Sveriges syn på och agerande i frågor som rör mänskliga rättigheter och korruptionsbekämpning är väl kända.