Margot Wallström har entledigats, utrikesminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande från utrikesminister Margot Wallström med anledning av att valobservatören och riksdagsledamoten Jabar Amin nekats tillträde till Turkiet

Publicerad

Det är oacceptabelt att en valobservatör har förhindrats tillträde till Turkiet. Vi har hos turkiska företrädare begärt en förklaring till varför den svenske riksdagsledamoten Jabar Amin nekats tillträde till Turkiet för att delta i valövervakningen.

OSSE:s valobservationer är viktiga för att säkerställa valprocessers integritet och legitimitet. Observatörer måste få arbeta oberoende. Det är därför inte upp till det mottagande landet att bestämma vilka de ska vara. Det gäller även Turkiet.