Alice Bah Kuhnke har entledigats, Kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Uttalande från Kulturdepartementet

En hälsning från kultur- och demokratiministern till det samiska folket på urfolksdagen

Publicerad

Idag, den 9 augusti, firas den internationella dagen för världens ursprungsfolk. – Denna dag ska vi fira, vi ska minnas, vi ska tillsammans gå en väg framåt som pekar mot förändringar. Det säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

 • Kultur- och demokratiministern och Riksarkivets 1:e arkivarie/slottsantikvarie tittar på äldre dokument upplagda på ett bord.

  På den internationella urfolksdagen besökte Alice Bah Kuhnke Riksarkivet i Stockholm för att ta del av äldre dokument som rör Sápmis historia.

  Foto: Eleonor Johansson/Regeringskansliet

 • Ministern sitter vid ett bord med äldre dokument uppslagna och lyssnar till arkivarien/slottsarkivarien.

  Alice Bah Kuhnke och Felix König från Kulturdepartementet samt Elisabet Sandström vik. chef enhet Marieberg lyssnar till 1:e arkivarie/slottsarkivarie Mats Hemström.

  Foto: Eleonor Johansson/Kulturdepartementet

 • Äldre skrift uppslagen.

  Lappmarksreglementet från 1749.

  Foto: Eleonor Johansson/Regeringskansliet

 • Ministern tittar på en uppslagen äldre bok.

  Mats Hemström på Riksarkivet visar lappmarksplakatet från 1673.

  Foto: Eleonor Johansson/Regeringskansliet

”Det samiska folket – solens och vindarnas folk. Kan man vända en vind? Har motvinden vänt? Nej, inte än, men jag tror att det går.

En sak som jag ofta tagit upp är behovet av urfolksperspektivet i dagens utveckling. I globaliseringens tid och med växande globala miljöproblem som vi nu ser även här hos oss, med extremväder och bränder, blir urfolkens cirkulära syn på natur och miljö så viktigt. Man ska hålla framtida generationer i fokus när man nyttjar naturresurser.

Det industriella samhället har under lång tid haft en instrumental och linjär syn på utveckling, där naturen ses som ett redskap för ekonomisk tillväxt. Jag menar att urfolksperspektivet är mer aktuellt än någonsin och jag tror att alla generationer idag blir alltmer medvetna om behovet av förändring. Kort och gott en hållbar utveckling.

Dagens miljöproblem drabbar urfolken extra hårt. Vi behöver ett samhälle med en effektiv, hållbar och rättvis hushållning med naturresurserna. Här har vi mycket att lära av urfolkens cirkulära förhållningssätt och detta har mycket att ge till det offentliga samtalet om framtiden.

Urfolkens traditionella kunskap, upparbetad under väldigt lång tid, innan Sverige blev Sverige, behöver få än mer genomslag i klimatpolitiken. Det är min och regeringens fasta övertygelse att denna kunskap kan mildra effekterna och bättre anpassa oss till klimatförändringarna i världen.

Sverige behöver det samiska folket och världen behöver sina urfolk. 

Framtiden tillhör er.”

Alice Bah Kuhnke
Kultur- och demokratiminister