Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande av utrikesminister Margot Wallström med anledning av konflikten i Syrien

Publicerad

Konflikten i Syrien är en av vår tids största katastrofer. Hundratusentals har dött och mer än hälften av landets invånare har tvingats på flykt sedan konflikten inleddes 2011. Den syriska regimen har gång på gång visat att den inte skyr några medel för att tvinga befolkningen till underkastelse, utan någon som helst respekt för människors lidande eller liv.

Sedan i vintras har vi sett hur de s.k. de-eskaleringsområdena, som överenskoms av Astanagaranterna Iran, Ryssland och Turkiet, återerövras ett i taget av regimen och dess allierade med enorma humanitära konsekvenser som följd. Mycket talar nu för att regimen förbereder en storskalig militär offensiv mot Idlib, det sista kvarvarande de-eskaleringsområdet.

Astanagaranterna har misslyckats med det de har utlovat – en nedtrappning av våldet i Syrien. Det är hög tid att de lever upp till sina åtaganden. Vid sitt möte i Teheran på fredag måste de komma fram till hur man kan undvika ytterligare upptrappning.

Som FN:s generalsekreterare framhållit måste skyddet av civila i Syrien nu prioriteras och en fredlig lösning måste komma till stånd. Det är nödvändigt att FN och säkerhetsrådet agerar förebyggande för att undvika en ny humanitär katastrof i Syrien. Civila måste skyddas från krigets verkningar i enlighet med den internationella humanitära rättens regler.

I säkerhetsrådet har Sverige tillsammans med Kuwait ett särskilt ansvar för att driva på i humanitära frågor i Syrien. Tillsammans gör vi nu allt för att försöka skydda de omkring tre miljoner människor som finns i Idlib. Vi vet av tidigare erfarenheter att det är en mycket svår uppgift, men vi är beredda att ta vårt ansvar.

 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.