Innehållet publicerades under perioden

-
Uttalande från Statsrådsberedningen

Uttalande av statsminister Stefan Löfven med anledning av att regeringen i London har godkänt utkastet till överenskommelse om villkoren för Brexit

Publicerad

Det är mycket glädjande att regeringen i London har godkänt utkastet till överenskommelse om villkoren för Storbritanniens utträde ur EU. Att utträdet sker under ordnade former är viktigt för en god framtida relation mellan EU och Storbritannien. Ett gott samarbete mellan EU och Storbritannien även efter Brexit bidrar till fred, säkerhet och välstånd i Sverige och i hela Europa.

En överenskommelse ger de britter som bor inom EU och de flera miljoner EU-medborgare som bor i Storbritannien – däribland uppåt hundratusen svenskar – rättslig trygghet och möjlighet att planera sin framtid. En överenskommelse ger också svenska företag goda förutsättningar att fortsätta handla och samarbeta med Storbritannien efter utträdet.

Det är mycket positivt att man lyckats finna en lösning på frågan om den irländska gränsen som de båda närmast berörda parterna verkar kunna acceptera.

Jag ser fram emot att, tillsammans med mina kollegor i Europeiska rådet, få ta ställning till utkastet till överenskommelse inom kort. Därefter återstår godkännande av parlamentet i London och av Europaparlamentet. Vi är inte framme än, men dagens besked från London är ett viktigt steg på vägen mot en ordnad Brexit.