Innehållet publicerades under perioden

-
Uttalande från Statsrådsberedningen

Uttalande av statsminister Stefan Löfven med anledning av George HW Bush död

Publicerad

George HW Bush var president i USA under en viktig brytningstid i världen. Han var politiskt aktiv under hela efterkrigstiden och ledde USA under en av vår tids mest omvälvande perioder – Berlinmurens fall, kalla krigets slut och Sovjetunionens uppbrott. Under dessa avgörande år kunde helt nya samarbetsmöjligheter mellan tidigare motståndare prövas. Bushs förhållningssätt bidrog då sannolikt till en stabilitet i Östeuropa som annars hade varit svår att åstadkomma.

George HW Bush trodde på FN och på multilateralismen som den bästa vägen framåt. Under sina sista år stod han tydligt upp för det sunda förnuftet och mot en ökande polarisering.

George HW Bush kommer att bli ihågkommen för sina gärningar och för sin ödmjukhet, sin humor och sin grundläggande anständighet. Våra tankar och kondoleanser går till presidentens barn, barnbarn och barnbarnsbarn och till det amerikanska folket.