Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande av utrikesminister Wallström med anledning av situationen i Venezuela

Publicerad

Det råder stor enighet bland EU:s medlemsstater om situationen i Venezuela och det akuta behovet av en politisk och fredlig lösning på krisen. Krisen följer på en lång period av instabilitet. Oppositionen har kvästs genom gripanden och hård repression. Det råder en humanitär kris med utbredd brist på basvaror och mediciner. Undernäring och barnadödlighet rasar i höjden, sjukvården har kollapsat och upp emot tre miljoner människor har lämnat landet.

Ekonomin är i fritt fall efter år av misskötsel. Inflationen överstiger obegripliga en miljon procent. Oljeproduktionen har rasat.

EU har den 22 maj förra året uttalat att vi inte godtar valresultatet från i maj som förde Maduro till makten då vi inte anser att valen var fria och rättvisa. I linje med vårt uttalande den 26 januari menar vi nu att det är hög tid att venezolanerna får fritt och fredligt bestämma om sin framtid och har därmed uppmanat regeringen att utropa nyval. Uttalandet är vår gemensamma plattform.

I november 2017 antog EU sanktioner mot Venezuela; vapenembargo, ett embargo mot viss utrustning som kan användas för internt förtryck, ett embargo rörande viss utrustning som kan användas av den venezuelanska regimen för övervakning, avlyssning etc., förbud mot att tillhandahålla vissa till embargona anslutande tjänster, samt riktade åtgärder i form av reserestriktioner och frysning. Ett antal personer har också listats för riktade åtgärder.

EU har även meddelat att det finns beredskap att införa ytterligare sanktioner om vi inte ser steg i rätt riktning, samt att öka den humanitära hjälpen till det venezolanska folket.

EU har vidare beslutat om att tillsätta en internationell kontaktgrupp med syfte att bidra till en fredlig och demokratisk lösning. Gruppen ska arbeta med förtroendeskapande åtgärder och titta på frågor såsom politiska fångar och humanitär hjälp m.m. Sverige ingår tillsammans med Frankrike, Italien, Nederländerna, Portugal, Spanien, Storbritannien och Tyskland i gruppen. Därtill ingår Bolivia, Costa Rica, Ecuador och Uruguay från regionen och vi kommer att samlas till ett första utrikesministermöte nu i veckan i Montevideo i Uruguay.  

Det centrala nu är att EU agerar gemensamt för en fredlig lösning på krisen i Venezuela.

Sverige stödjer och betraktar Juan Guaidó som Nationalförsamlingens ordförande och, inom ramen för den venezolanska konstitutionen, hans strävanden att utöva rollen som ad interimspresident, vilken nu har till uppgift att utlysa nyval. 

Sveriges hållning, som bygger på långvarig praxis, är att vi inte erkänner regeringar utan stater, med tillämpning av folkrättens principer.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.