Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Uttalande från Statsrådsberedningen

Uttalande av statsministern med anledning av Brexit 31 januari

Publicerad

- Från och med imorgon är Storbritannien inte längre med i den Europeiska Unionen. Aldrig tidigare har ett land lämnat EU, och jag beklagar djupt att Storbritannien nu gör det. Britterna har varit nära partners i det europeiska samarbetet och de har bidragit till att vår union har blivit starkare och tryggare.

- När nu dagen för britternas utträde ur unionen har kommit är det dags att vi blickar framåt och tar nästa steg i vår relation. Vi ska fortsätta att ha nära band med britterna – både från svensk sida och EU. Det är viktigt för vår ekonomi, för vår säkerhet och för vår gemensamma utveckling i Europa.

- Trots att stort och viktigt land lämnar oss så står EU fortsatt starkt. Det är viktigt för Sverige att fortsätta det arbetet. EU-samarbetet har oerhört stor betydelse för Sverige – det gör oss tryggare, rikare och bättre. Det har också stor betydelse för svensk ekonomi. Inte minst den fria rörligheten och den gemensamma inre marknaden är viktiga för oss som ett starkt exportberoende land. Det innebär att svenska företag har världens största marknad som sin hemmamarknad. Allt detta bidrar till jobb, tillväxt och välfärd i Sverige.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Genvägar